CV 1952 | Recruteurs 271 | Offres 30263

Recherche par poste

Recherche par curriculum

Publiez une offre / Post a job

Join airbaltic training pilot academy – Letuanie

Accueil » Formations » Offres » Join airbaltic training pilot academy – Letuanie
Application Android TchadCarriere

Publiez votre CV et recevez directement les offres de votre profil par email

Join airbaltic training pilot academy – Letuanie

 

Become a professional airline pilot :

airBaltic Training Pilot Academy offers training programme to develop your European aviation transport pilot licence(“Frozen” EASA ATPL) within approximately 18 months, with no previous aviation education or experience required. For selected candidates a pilot job will be guaranteed at airBaltic immediately after selection.
More information (Apply here).

Requirements :

 • 18 years or older ;
 • High school graduate ;
 • Health meets Class 1 Medical Certificate requirements that are published by the European Aviation Safety Agency ;
 • Good English knowledge ;
 • If loan required, clear credit history ;
 • No criminal record ;
 • Ability to swim.

Selection process :

 • Consolidation of application documents ;
 • Group tasks on Pilot Academy premises ;
 • Physical exercise and health capacity evaluation ;
 • Assessment of financial solvency or credit worthiness assessment ;
 • Individual assessment of skills and capacities ;
 • Final interview and decision.

Application :

 • CV prepared in English ;
 • Motivation letter (200 words max.) prepared in English ;
 • Responses to two questions (100 words each max.) prepared in English: What are the main characteristics and qualities of an excellent pilot?/ What I have done that makes me a good candidate?
 • High school statement of grades (including physics, maths, English) ;
 • Results of the centralized or equivalent exams, if available ;
 • English knowledge certificate, if available.

Minimālās prasības kandidātiem :

 • Vecums vismaz 18 gadu ;
 • Vidējā izglītība ;
 • Veselības stāvoklis atbilst 1. klases veselības apliecības prasībām saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras prasībām ;
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski (mācības norisinās tikai angļu valodā) ;
 • Ja nepieciešams studiju kredīts, laba kredītvēsture.

Plānotais atlases process :

 • Pieteikumā ietverto dokumentu apkopošana ;
 • Uzdevumi grupās Pilot Academy telpās ;
 • Fiziskās sagatavotības un veselības novērtējums ;
 • Maksātspējas un kredītvēstures novērtējums ;
 • Individuāls prasmju un spēju novērtējums ;
 • Intervija un lēmums.

Pieteikšanās :

 • Angļu valodā izstrādāts CV ;
 • Angļu valodā izstrādāta motivācijas vēstule (līdz 200 vārdiem) ;
 • Papildus – rakstiska atbilde uz diviem jautājumiem angļu valodā (pieļaujamais garums – līdz 100 vārdiem uz katru jautājumu):Kādas īpašības un iezīmes raksturo lielisku pilotu?/Kas no manis līdz šim paveiktā mani raksturo kā piemērotu kandidātu?
 • Vidusskolas atestāta sekmju izraksts (fizikā, matemātikā un angļu valodā) ;
 • Centralizēto vai tiem pielīdzināmo eksāmenu rezultātu apliecinājums, ja pieejams ;
 • Angļu valodas prasmi apliecinošs sertifikāts, ja pieejams.
Apply till March 11, 2019

More information : www.airbaltictraining.com/pilotacademy

Air Baltic Training
Pilotu iela 6
Riga International Airport
Latvia, LV-2167

Tel. +371 676 68 512
Fax +371 676 68 511
Mob. +371 2639 3535

pa.applications@airbaltictraining.com

Apply here

Cliquez ici pour télécharger l'application Android et lire la suite de l'offre

Publiez votre CV et recevez directement les offres de votre profil par email

Cliquez ici pour recevoir la version PDF.

Tweets

Publicité

Ils recrutent en ce moment